Infographic primair onderwijs -Staat van het Onderwijs 2015/2016

Meeste leerlingen beheersen fundamentele niveau taal en rekenen In 2016 haalde 12 ,8 procent van de leerlingen het fundamentele rekenniveau (1 F) niet. In 2015 was dit nog 9,5 procent. Tegelijkertijd zien we dat het aandeel leerlingen dat het streefniveau rekenen (1 S) haalt kleiner wordt.