Infographic middelbaar beroepsonderwijs - Staat van het Onderwijs 2015/2016

Opleidingen die voldoende zijn beoordeeld op kwaliteitsborging hebben vaker hun onderwijs- en examenproces op orde en zij hebben gemiddeld hogere opbrengsten. De sleutel ligt in een kwaliteitszorgsysteem dat ook in de teams herkenbaar en verankerd is.