Infographic hoger onderwijs -Staat van het Onderwijs 2015/2016

Studenten in het hbo zijn steeds vaker tevreden over hun opleiding, daar is ,75,4 procent nu (zeer) tevreden. In het wo is nu 85 procent (zeer) tevreden. Het aandeel hbo bachelorstudenten dat na vijf jaar een diploma haalt, daalde de afgelopen tien jaar naar 57 procent. In het wo haalt 70 procent van de bachelorstudenten na vier jaar een diploma