De andere Staten

Ook anderen schrijven hun 'Staat van'. De leerlingen deden dat 4 jaar geleden voor het eerst. Leraren en schoolleiders volgden en dit jaar verschijnen er maar liefst 7 'Staten van'. Nieuw zijn de Staat van de Ouders, de Staat van de Universitaire Lerarenopleidingen, de Staat van het Internationaal Onderwijs en de Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Op deze pagina vindt u eveneens de laatste 6 uitgaven van de Staat van het Onderwijs. Het volledige archief bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek waar alle onderwijsverslagen die sinds 1817 zijn verschenen, digitaal zijn opgeslagen. Rechts op deze pagina vindt u de link naar dit archief.

Cover staat van de leerling

Staat van de Leerling 2017

17 leerlingen en studenten, van basisschool tot hoger beroepsonderwijs, werkten mee aan de Staat van de Leerling. Zij bogen zich over actuele, pittige thema’s als passend onderwijs, kansenongelijkheid en de leraar. Dit resulteerde in een magazine met interviews, columns, kunstwerken en enquêteresultaten.

Bekijk de Staat van de Leerling 2017.

Cover staat van de leraar

Staat van de Leraar 2017

In deze derde editie van de Staat van de Leraar wordt voortgebouwd op de eerdere onderzoeksrapporten. De onderzoekers gaan dieper in op de professionele ontwikkeling van de leraar. Dat doen zij door uit te zoomen van professionalisering naar professionele ruimte. Deze publicatie is gemaakt door de Onderwijscoöperatie.

Bekijk de Staat van de Leraar 2017.

Cover staat van de schoolleider

Staat van de Schoolleider 2017

Schoolleider zijn is een vak. Sterker nog, de schoolleider heeft als sleutelfiguur grote invloed op de kwaliteit van de school. Wat is de staat van de schoolleider anno 2017? Deze publicatie is gemaakt door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad.

Bekijk de Staat van de Schoolleider 2017.

Cover van de staat van de ouder

Staat van de Ouder 2017

Nieuw is de Staat van de Ouder. Ouders willen het allerbeste onderwijs voor hun kinderen, maar wat is dat dan: ‘het allerbeste onderwijs’? De vraag is: Wat wil de ouder? Het rapport staat als digitaal magazine op www.staatvandeouder.nl.

Cover staat van het internationaal onderwijs

Staat van het Internationaal Onderwijs in Nederland 2017

De Stichting Internationaal Onderwijs in Nederland SIO heeft voor de eerste keer 'De staat van het Internationaal Onderwijs in Nederland' uitgegeven. Daarmee wil de stichting komen tot een betere informatievoorziening over dit onderdeel van het onderwijsbestel in Nederland. Deze publicatie is gemaakt door de Stichting Internationaal Onderwijs.

Bekijk de Staat van het Internationaal Onderwijs in Nederland 2017.

Cover staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland

Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2016/2017

Buiten onze landsgrenzen, van Sofia tot Singapore en van Santiago tot Surrey, krijgen duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen les in hun moedertaal. Ruim 14.000 dit schooljaar. Dit zijn kinderen die vaak weer terugkomen naar Nederland.
Deze publicatie is gemaakt door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Bekijk de Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2016/2017.

cover Staat van de Universitaire Lerarenopleiding

Staat van de Universitaire Lerarenopleiding 2017

Goed onderwijs is niet alleen een voorwaarde voor de ontwikkeling van het individu en zijn of haar talent, maar ook de belangrijkste conditie voor de groei van onze collectieve welvaart en welzijn. Leraren zijn de bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze publicatie is gemaakt door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

Bekijk de Staat van de Universitaire Lerarenopleiding 2017.

Voorkant van het rapport Staat van het Onderwijs 2015/2016

Staat van het Onderwijs 2015/2016

Alle kinderen hebben het recht om hun talenten maximaal te ontplooien. Wie hun ouders ook zijn en op welke school ze ook terechtkomen.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2015/2016.

Staat van het Onderwijs 2014/2015

Het Nederlandse onderwijs is gevarieerd en van een hoog niveau. En alle leerlingen horen daarvan te kunnen profiteren.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2014/2015.

Staat van het Onderwijs 2013/2014

Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2013/2014

voorkant van rapport Staat van het Onderwijs 2013/2014

Staat van het Onderwijs 2012/2013

Nederlandse leerlingen presteren goed en zijn tevreden over hun onderwijs. Ze zijn echter minder gemotiveerd om te leren dan leeftijdsgenoten in het buitenland. Ook leer- en leesplezier blijven achter.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2012/2013.

Staat van het Onderwijs 2011/2012

Er is winst geboekt door een forse terugdringing van het aantal zwakke en zeer zwakke scholen. Maar de onderwijskwaliteit op scholen en opleidingen die niet zwak of zeer zwak zijn, is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2011/2012.

Staat van het Onderwijs 2010/2011

Net als voorgaande jaren daalde het aantal zwakke en zeer zwakke scholen en opleidingen. Het opleidingsniveau van de bevolking als geheel stijgt. Er zijn veel goede leraren, maar ook  leraren die zichzelf kunnen verbeteren.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2010/2011.

Zie ook