Workshop De weg naar inclusief onderwijs: Inclusie begint aan de wieg

Volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. Inclusief onderwijs legt hiervoor de beste basis. Hoogleraar Dolf van Veen en schooldirecteur Teun Dekker leiden de workshop van Ieder(in) over inclusief onderwijs. Beiden vragen aandacht voor meer inclusie in het onderwijs.

Dolf: "Bij inclusief onderwijs denken veel mensen dat er ineens bussen met rolstoelen bij scholen komen voorrijden. Dat is niet zo. Zet als school kleine stapjes. Als Jantje een broertje heeft met een beperking, dan heb je iets kleins om mee te beginnen. Dan zeg je: jij hebt het recht om met je broertje op één school te zitten."

Zet kleine stapjes richting inclusiviteit.

Een basisschoollerares: "Ik voel me vaak niet gesteund door de directie. Een van mijn leerlingen heeft een zeer laag IQ. In de kleuterklassen gaat dat nog wel, maar vanaf groep 3 ziet de juf het niet meer zitten. Nu gaat ze naar het speciaal onderwijs." Teun: "Dan mag je echt wel met je vuist op tafel slaan. Maar je kunt als leerkracht niet alle ballen in lucht houden. Er wordt gezegd: leerkrachten moeten meer scholing krijgen. Ik ben niet voor meer scholing, maar voor het delen van expertise en betere samenwerking."

In de zaal is ook iemand aanwezig van Defence for Children International. "Ik bekijk deze kwestie met een juridische pet op. In het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap staat dat het recht op onderwijs een recht op inclusie omvat. Daarover moeten we dus echt met elkaar in gesprek. Twee systemen in stand houden - regulier en speciaal - is kennelijk niet verenigbaar met de verplichting om inclusief onderwijs te verwezenlijken."

Inclusie begint aan de wieg, zegt een andere deelnemer. "Onze samenleving is ook niet bepaald inclusief. Kijk bijvoorbeeld naar G-teams op sportclubs." Inclusief onderwijs vraagt een andere mindset van alle partijen, zoals bestuurders, leerkrachten en ouders. Dolf: "Om inclusief onderwijs te realiseren, moeten we opnieuw nadenken over de architectuur van een leeromgeving. Wat betekent de school in onze samenleving? Dan ontstaan scholen als die van Teun: inclusief, warm en op de relatie gericht."

Bekijk de video van Ieder(in) die tijdens de sessie is vertoond.