Workshop Verder met burgerschapsonderwijs

In het rapport De Staat van het Onderwijs staat dat er op het gebied van burgerschap een kwaliteitsslag nodig is. Deelnemers aan de workshop ‘Verder met burgerschapsonderwijs’ kregen hiertoe een praktisch handvat aangereikt: het zelfevaluatie-instrument van de academische werkplaats.

Om tot goed burgerschapsonderwijs te komen moet aan bepaalde randvoorwaarden voldaan worden. Anne Bert Dijkstra licht toe: “Een heel belangrijke factor is het schoolklimaat. Kun je jezelf zijn? Word je serieus genomen? En is er een open sfeer om met elkaar over moeilijke dingen te kunnen praten?” Daarnaast noemt Dijkstra een curriculumbrede aanpak en aandacht voor persoonlijke waarden als belangrijke factoren.  

“Als je goed over burgerschap nadenkt pak je het breed aan. Je hebt alles nodig wat je in de school doet.”

Marianne Pas (voormalig po-inspecteur) vertelt de aanwezigen alles over het zelfevaluatie-instrument. Dit instrument is ontwikkeld door de academische werkplaats in samenwerking met scholen en de Inspectie van het Onderwijs. Het instrument geeft inzicht in de manier waarop en de mate waarin burgerschapsonderwijs nu een plaats heeft op een school. Daarbij wordt naar de volle breedte gekeken: van onderwijsaanbod tot de systematiek van kwaliteitszorg. Pas: “De school geeft zichzelf een kwaliteitsoordeel. Op basis daarvan besluiten ze wat er nodig is voor verbetering, en waar de prioriteiten liggen.”

“Dit gaat gewoon lukken”

Titus Frankenmölle, rector van de Kwadrant Scholengroep, toont zijn enthousiasme over het zelfevaluatie-instrument. Hij legt de toehoorders uit dat ‘the soft skills’ van het onderwijs net zo meetbaar zijn als de ‘harde resultaten’. “Bovendien is de evaluatie veel belangrijker dan het meten”, zegt Frankenmölle.

Frankenmölle is niet alleen overtuigd van het nut van dit nieuwe instrument, maar benadrukt ook de noodzaak. “Als school moet je voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van burgerschapsonderwijs. Wíj zijn het onderwijs en we hebben een verantwoordelijkheid in de maatschappij. Maar vooral: ook dit doen we voor de leerlingen. En met het zelfevaluatie-instrument gaat dit gewoon lukken.”