Voor aanvang van het congres De Staat van het Onderwijs 2018

De Fabrique in Utrecht stroomt vanaf een uur of negen langzaam vol met deelnemers: van collegevoorzitters tot leerkrachten. We vragen vier vroege vogels wat ze verwachten van deze dag. "De Staat van het Onderwijs maakt duidelijk waar we staan."

Links: Lisanne Peters, beleidsmedewerker Samenwerkingsverband VO Oss, Uden en Veghel
Rechts: Titia Bredée, voorzitter van het College van Bestuur Hogeschool iPabo Amsterdam

Welke workshops gaat u doen?

Lisanne Peters: “Ik doe mee aan drie workshops waaronder Verder met Burgerschapsonderwijs. Op de praktijkschool in Eindhoven waar ik werk, is ‘burgerschap’ een vak op zich. Ik sprak net met een van de sprekers van deze workshop. Hij zegt dat het mooi zou zijn als burgerschap wordt meegenomen en uitgedragen in de complete pedagogische werkwijze. Het is een visie die ik deel en ik verwacht inspiratie op te doen om daar in de praktijk handen en voeten aan te kunnen geven.”

Welke inspiratie hoopt u vandaag op te doen?

Titia Bredée: “Op deze dag worden de trends in het onderwijs op een fantastische manier weergegeven. Wat ik hier hoor, wil ik in de dagelijkse praktijk vertalen naar verbetering van het leerkrachtenonderwijs. Twee jaar geleden werd onder meer de trend van verschillen in kansen door migratie-achtergronden uitgediept en dat raakte me. Daarom ben ik met de gemeente in gesprek gegaan met als resultaat dat we zogeheten voorbeeldleraren opleiden. Zij laten leerlingen zien dat, wat je achtergrond ook is, je wel degelijk een hbo-opleiding of universitaire opleiding kunt doen. Goed onderwijs begint met goede leraren, hier horen we hoe we dat bereiken.”

Links: Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB
Rechts: Robert Zibret, ambassadeur Onderwijscoöperatie

Waarom bent u hier vandaag?

Hans Teegelbeckers: “De Staat van het Onderwijs maakt duidelijk waar we staan. De bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs zijn niet altijd positief. Dat is best lastig voor de mensen in het veld, want zij werken enorm hard. Het spanningsveld tussen de wetgeving van de overheid ten aanzien van onderwijs en de autonomie van scholen bijvoorbeeld, vind ik een interessant thema. Pijnpunten constateren is één, er iets mee doen twee. Ik ben heel benieuwd naar trends die de inspectie vandaag nader toelicht en hoop dat de verdieping die alle bezoekers hier krijgen, helpen om het onderwijs in Nederland voortdurend te verbeteren.”

Wat heeft u hier gebracht?

Robert Zibret: "Ik ben benieuwd waar we nu staan in het onderwijs. Wat gaat goed en wat minder? Wat wordt er gedaan waar ik mijn voordeel mee kan doen? Ik ga onder andere naar een workshop over de financiële staat van het onderwijs. Waar gaat mijn geld eigenlijk naartoe? Mijn grootste zorg is dat wij tegenwoordig meer kijken naar de randvoorwaarden van het onderwijs - geld - dan naar waarom we eigenlijk onderwijs willen geven. Die houding gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijsproces. Ik ben niet zo idealistisch dat ik zeg: we doen het wel voor niets. Er moet genoeg geld zijn om je kerntaak uit te oefenen. Maar meer krijgen betekent niet per se dat je beter kunt."