Tijdens het congres De Staat van het Onderwijs 2019

Na de eerste sessieronde spraken we met een aantal deelnemers van het congres. Wat hebben zij tot nu toe geleerd tijdens De Staat van het Onderwijs 2019?

Wat heeft u tot nu toe geleerd?

Marijn Ferier: “Bij de workshop over het lerarentekort vond ik het interessant om te horen dat er een grootschalig onderzoek komt naar best practices. Goed dat het zo structureel wordt aangepakt. En dat het niet alleen gaat over: leraren moeten meer verdienen. Ik denk dat het probleem meer ligt in gebrek aan toekomstperspectief. Er moet meer aandacht komen voor doorgroeimogelijkheden. Alleen hogere salarissen lossen het tekort niet op.”

"Hogere salarissen alleen lossen het lerarentekort niet op"

Wat houdt u bezig vandaag?

Koen Janssen: "Kansenongelijkheid neemt af, zei de inspecteur-generaal vanochtend. Maar door toenemende profilering van scholen bestaat de kans dat kansenongelijkheid blijft bestaan. Bij profilering en innovaties moeten we ons dus steeds afvragen: in hoeverre draagt deze vernieuwing echt bij aan onze doelen? Op mijn eigen school zijn we bezig met flexibilisering van het onderwijs en meer keuzevrijheid voor de leerling. Zo’n innovatie is alleen interessant als je vooraf helder hebt wát je wilt verbeteren, zoals leerprestaties of leerplezier. En die effecten vervolgens meet."

Hoeft u niet te studeren vandaag?

Stefan de Groot: “Wij volgen een innovatieve lerarenopleiding, met een zo breed mogelijk programma. Een congres als dit past dus heel goed in ons rooster. Heel leuk om hier met ervaren docenten in discussie te gaan over didactiek en pedagogiek, daar leer ik veel van. Werken in het onderwijs bevalt me goed, al loop ik nu alleen nog stage. Ik geniet van het lesgeven, elke dag is anders.”

"Leuk om te discussiëren met ervaren docenten"