Na afloop van het congres De Staat van het Onderwijs 2019

De Staat is gepresenteerd, de sessies zitten erop en de borrel is begonnen. We spreken met bezoekers en vragen hen naar een korte nabeschouwing van het congres.

Hoe kijkt u terug op deze dag?

Idelette de Nooij: “Ik vond het zeer inspirerend, juist omdat alle sectoren aan bod kwamen. Vooral de workshop over Onderwijsroute 10-14, een bijzonder project in Zwolle. Leerlingen van 10 tot 14 jaar kiezen later voor het voortgezet onderwijs. 160 leerlingen volgen allemaal verschillende leerlijnen, de leraren werken als coaches. Daar boeken ze goede resultaten mee. Mooi om te zien.”

“Een inspirerende dag”

Wat heeft u geleerd van deze dag?

Thomas van der Veen: “Ik doe zelf onderzoek naar segregatie in het onderwijs. Interessant om in gesprek te gaan met mensen die daar in de praktijk mee te maken hebben. Ik ben hier gekomen om dingen te leren waarvan ik niet weet dat ik ze niet weet. Bij segregatie gaat het vaak over samenstelling van de klassen. Misschien moet je ook meer kijken naar de energie die in leerlingen wordt gestoken of naar ouderbetrokkenheid. Daar ga ik nog wel verder over nadenken.”

Hoe kijkt u terug op deze dag?

Joyce van Dijk: “Leuk om te zien waar iedereen in het onderwijs zoal mee bezig is. Ik zoek dan wel naar dingen die ik in de praktijk ook kan gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld gekozen voor de workshop over burgerschapsonderwijs, dat op onze school nog vorm moet krijgen. Ik heb wel wat handvaten gekregen, ja. Dat handboek dat ze lieten zien, daar kunnen wij zeker wel wat mee.”

“Ik zoek naar wat ik in de praktijk kan gebruiken”

Hoe kijkt u terug op deze dag?

‘Bijzonder aan dit congres vind ik dat je hier niet alleen komt om informatie te halen, maar ook om te brengen. Tijdens de sessies kun je kennis en ervaringen uitwisselen met iedereen uit het onderwijsveld: van bestuurder, de Onderwijsraad tot ouder. En je kunt daadwerkelijk iets inbrengen over elk onderwerp dat je aanspreekt. Ik heb andere besturen deelgenoot gemaakt van de meerwaarde van de besturingsfilosofie van OMO. Zo inspireer en stimuleer je elkaar en worden nieuwe contacten gelegd. Het zou waardevol zijn als er meer leerkrachten en leerlingen aanwezig zijn voor de dialoog met het hele onderwijsveld.’