Inspecteur-generaal Monique Vogelzang: "Denk niet in belemmeringen"

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang presenteerde deze ochtend de 'film' van het onderwijs door de jaren heen. Die film, en dan met name het beeld van dit jaar, bracht bij sommigen best een kleine schok teweeg. Toch ervaart zij de sfeer vandaag heel positief: "Mensen willen aan de slag."

Hoe waren de reacties op De Staat van het Onderwijs?

'De boodschap is als best stevig ervaren. Wel hoor ik terug dat het goed dat we benoemen wat er aan de hand is, zodat we stappen kunnen zetten. Naar die balans was ik op zoek. We hebben dit jaar een film laten zien van de trends in het onderwijs door de jaren heen. Die vorm heeft een versterkend effect: men zag de ontwikkelingen letterlijk voor zich."

Hoe is de sfeer vandaag?

"De sfeer is positief. Er is veel diversiteit aanwezig, dat vind ik mooi om te zien. Leraren, leerlingen, bestuurders, ouders: iedereen is aanwezig en gaat heel open met elkaar in gesprek. Vanuit verschillende kanten bekijken we wat we belangrijk vinden en waar we aan willen werken. Ik heb vanochtend gezegd: wijs niet naar een ander, begin bij jezelf. Die houding zie ik gelukkig terug vandaag."

We benoemen wat er aan de hand is.

Wat hoopt u dat bezoekers meenemen naar huis?

"Ik hoop dat iedereen geinspireerd naar huis gaat: door elkaar en door de workshops.  Het zou mooi zijn als iedereen wat meeneemt naar de eigen organisatie en zo een steentje bijdraagt aan meer kwaliteit. Zelf was ik aanwezig bij de workshop over inclusief onderwijs. Daar zei een schoolleider heel treffend: laat je niet leiden door belemmeringen. Er is veel ruimte, er kan veel. Soms lijkt iets op het eerste oog heel ingewikkeld, maar kun je er in kleine stapjes toch naar toewerken."