Maureen Channoo: “Dit moment wil je niet missen”

Er komt heel wat kijken bij de organisatie van een congres. Maureen Channoo weet dat als geen ander. Voor het vierde jaar op rij is zij projectleider van de organisatie. “De afgelopen jaren werd het congres beoordeeld met een ruime 8. Dat willen we dit jaar op zijn minst evenaren.”

Maureen Channoo

In 2015 was er voor het eerst een congres. Maureen: “Voor die tijd werd het boek officieel overhandigd aan de bewindspersonen van OCW. De pers was daarbij aanwezig. Er was een toespraak van de Inspecteur-generaal en een reactie van de bewindspersonen. Dat was dat.”
In maart 2015 werd Monique Vogelzang Inspecteur-generaal. Zij wilde het anders aanpakken. “Monique heeft helder voor ogen wat de Inspectie wil bereiken met De Staat van het Onderwijs”, vertelt Maureen. “We willen bevindingen delen met het onderwijsveld, thema’s agenderen, knelpunten bespreekbaar maken. Daarom wilde Monique méér dan alleen het rapport overhandigen.” Deze wens leidde tot het eerste congres op 15 april 2015.

Maureen: “Dat eerste congres werd bijzonder goed ontvangen. Iedereen was enthousiast en dat was natuurlijk genoeg reden om hiermee door te gaan. De organisatie van het congres begint bij de evaluatie van het voorgaande congres. Uit die evaluatie komt als het ware de opdracht voor de volgende keer tevoorschijn. Dit wordt dan aangevuld met de kaders van de inspectieleiding. Dit jaar werken we voor het eerst met scrumteams. Ik vind dat een prettige manier van werken. Alle taken en prioriteiten zijn goed inzichtelijk.”

We hopen dat mensen met inzichten weggaan die ze in hun eigen dagelijkse praktijk kunnen gaan gebruiken

Brengen en halen

Het congres De Staat van het Onderwijs is uniek. Alle doelgroepen komen ernaartoe. Maureen: “We willen de dialoog stimuleren, waarbij het ultieme doel natuurlijk is om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Daar hebben we alle doelgroepen voor nodig: van leerling tot bestuurder, van ouder tot directeur. Het is een congres van brengen en halen. We hopen dat mensen met inzichten weggaan die ze in hun eigen dagelijkse praktijk kunnen gaan gebruiken.”

Deelnemers aan het congres hebben volop gelegenheid om te netwerken. Bovendien is het een mooie kans om de inspectie van een andere kant te leren kennen. “Het programma is uitgebreid en zeer afwisselend”, vertelt Maureen. “Het is natuurlijk van belang dat het voor alle doelgroepen interessant is.” Een grote verscheidenheid aan verdiepende sessies draagt hier wezenlijk aan bij. In totaal zijn er 3 rondes met per ronde ongeveer 18 sessies. “Je zult terugzien dat de leerling centraal staat. Er worden lezingen gehouden, we hebben world café’s en open space. Ook zijn er diverse inhoudelijke workshops, bijvoorbeeld over gelijke kansen. In het terugspeeltheater ‘Onderwijs staat je goed’ kunnen deelnemers op verschillende interactieve manieren hun eigen verbinding met De Staat van het Onderwijs verkennen. Daarnaast is er volop aandacht voor de verschillende staten: de staat van de leerling, de leraar en de ouder, maar ook de staat van de samenwerkingsverbanden en de staat van Nederlands onderwijs in het buitenland. Daarover zijn ook allemaal aparte sessies. De mensen in het onderwijsveld krijgen bovendien de gelegenheid om zelf thema’s te agenderen.” 

Elk jaar nieuw

Elk congres levert input voor het volgende congres. Tegelijkertijd is De Staat van het Onderwijs elk jaar nieuw. Maureen: “De Staat van het Onderwijs is heel erg belangrijk voor de Inspectie. Het is een van onze belangrijkste producten. We willen deelnemers aan het congres elk jaar weer verrassen. Gelukkig merken we ook dat het congres goed gewaardeerd wordt en elk jaar meer gaat leven in het onderwijsveld. Mensen denken: ‘Dit moment wil ik niet missen’.”

Wanneer het congres voor Maureen geslaagd is? “Ik ben tevreden als iedereen eruit heeft kunnen halen wat voor hem of haar belangrijk is. Als er mensen bij elkaar zijn gekomen die samen het onderwijs naar een hoger niveau kunnen tillen. Ik ben ervan overtuigd dat het congres voor elke deelnemer toegevoegde waarde heeft.”