Bram van der Wielen: "Het begint pas als het af is"

Welke rol speelt online communicatie bij de Staat van het Onderwijs? Product owner Website Bram van der Wielen weet daar alles van. “De website van de Staat van het Onderwijs begint waar het boek en het congres ophouden.”

Bram van der Wielen

De website mag beschouwd worden als de derde pijler van de Staat van het Onderwijs, naast het boek en het congres. “Dat is beslist geen kwestie van een website online zetten en achterover leunen”, vertelt Bram. “Voorheen plaatsten we vooral de aangeleverde informatie uit het boek – infographics, cijfers, technische rapporten, een pdf van het boek. Dit jaar is het doel van de website breder geformuleerd dan het aanbieden van informatie. Met de website willen we dialoog stimuleren en discussie faciliteren. Via bijvoorbeeld social media en nieuwsbrieven verleiden we mensen om de website te bezoeken, en op de website geven we input voor dat gesprek.”

De Staat van het Onderwijs geeft zo veel relevante informatie dat je daar nog een jaar uit kunt putten.

Reacties laten zien

Bram kijkt samen met zijn scrumteam naar de mogelijkheden die de website biedt - voor, tijdens en na het congres. Bram: “We willen niet alleen vlammen op 11 april. De Staat van het Onderwijs geeft zo veel relevante informatie dat je daar nog een jaar uit kunt putten. 11 april is in feite nog maar het begin.”

Het gaat uiteindelijk niet alleen om de boodschap en de bevindingen die in de Staat van het Onderwijs gepresenteerd worden, legt Bram uit. “In het boek worden uitdagingen aangekaart waar iedereen in het onderwijsveld gezamenlijk verantwoordelijk voor is. We willen dat er over die uitdagingen gesproken wordt. Het is goed om van elkaar te weten welk standpunt je inneemt, en te weten op basis van welke ervaringen je dat doet. We willen, kortom, ook de reacties op de inhoud van De Staat van het Onderwijs laten zien.”

Van idee tot impact

De discussie over de inhoud komt pas 11 april op gang, als het boek gepresenteerd is. Voor het zover is valt er echter veel te halen op de website. “De komende tijd gaan we vooral veel laten zien over de totstandkoming van de Staat van het Onderwijs. Hoe loopt het proces ‘van idee naar boodschap’? Wie bepaalt de inhoud? En waar wordt die inhoud op gebaseerd? We gaan de werkwijze inzichtelijk maken.”
Dit gebeurt door verschillende collega’s aan het woord te laten. Het gaat over alle aspecten die bij dit traject horen. Daarbij blijft ook de impact van de Staat van het Onderwijs niet onbesproken.

Want de impact, dat is toch waar het uiteindelijk vooral om draait.
Bram: “De website levert een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke doel: dat er gesproken wordt over de inhoud van de Staat van het Onderwijs en dat de onderwijsprofessionals met de uitdagingen aan de slag gaan.”