Zijn basisscholen verplicht incidenten, zoals pestincidenten of kleine valpartijen te registreren en te rapporteren aan ouders?

Nee, dit is niet verplicht maar u kunt hier als school wel voor kiezen. De school bepaalt zelf hoe wordt omgegaan met het registreren en rapporteren van incidenten. Hier bestaan geen voorschriften voor.