Wanneer moeten scholen de monitoringsgegevens over schooljaar 2019/2020 aanleveren?

Het aanleveren van monitoringsgegevens over de sociale veiligheid in schooljaar 2019/2020 kan tot het einde van dat schooljaar plaatsvinden. De aanbieder van het meetinstrument dat u gebruikt, kan u informeren over de periode waarin de monitor door de school kan worden afgenomen. Ook over het moment waarop de levering aan ons plaatsvindt. Meestal is dat aan het eind van het schooljaar.