Welke instrumenten mogen scholen gebruiken bij de monitoring van sociale veiligheid?

Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de monitoring willen gebruiken. Er zijn uiteenlopende instrumenten in omloop. In de wet staat waaraan de jaarlijkse monitoring door de school moet voldoen. Samengevat komt het er op neer dat de monitoring inzicht geeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en in het welbevinden van leerlingen. Ook is belangrijk dat de school een gestandaardiseerd instrument gebruikt dat valide en betrouwbaar is, en een representatief beeld geeft.

De aanbieder van het instrument dat u gebruikt kan u vertellen of dit monitoringsinstrument aan de wettelijke eisen voldoet. Van de instrumenten van aanbieders waarmee de inspectie afspraken heeft gemaakt over het leveren van gegevens, is bekend dat deze aan wettelijke eisen voldoen. U vindt deze aanbieders op de pagina over instrumenten voor monitoring sociale veiligheid.