Overzicht rapporten monitor sociale veiligheid 2022-2023

Alle scholen voor basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs moeten ieder jaar onderzoeken of hun leerlingen zich sociaal veilig voelen. De school moet ervoor zorgen dat de inspectie uiterlijk op 1 juli een samenvatting van deze monitor-gegevens krijgt. De gegevens worden door de aanbieder van het monitoringsinstrument, na toestemming van de school, doorgestuurd aan de inspectie.

Als scholen de gegevens niet per 1 juli hebben laten aanleveren, treedt de inspectie handhavend op. Dat was ook in schooljaar 2022-2023 (inleverdatum 1 juli 2023) het geval.

Het overzicht geeft weer op welke scholen sprake was van handhaving en welk rapport ze daarbij hebben ontvangen. Daaronder staan de verschillende briefrapporten die aan de scholen zijn verzonden. Een aantal scholen heeft een specifieke brief ontvangen die opgenomen is in de toezichtresultatensite. In het overzicht staat de link naar de schoolpagina op de site waar het briefrapport op staat.

Uiteindelijk hebben alle scholen voldaan aan de wettelijke verplichting om de monitoringsgegevens in te sturen.