Richtlijnen waar onderzoekers en universiteiten zich aan houden in hun samenwerking met bedrijven

De VSNU (vereniging van universiteiten gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten) wijdt op haar website een pagina aan Publiek-private samenwerking en vermeldt daarbij een aantal documenten die ook van betekenis zijn voor private activiteiten van bekostigde instellingen (universiteiten). U kunt die documenten raadplegen via de website van de VSNU.