Rapport Berenschot - Inventarisatie en analyse historische casussen private activiteiten

Onderzoek naar de rode draad in informatie over publiek-privaat en mogelijke onduidelijkheid bij bekostigde instellingen, in relatie tot wetgeving en handreiking.

Naar aanleiding van het inspectierapport Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen d.d. 18 mei 2015 heeft OCW Berenschot onderzoek laten doen met als onderzoeksvraag: “Wat zijn de rode draden uit de beschikbare informatie en zijn er nu voldoende gegevens om te kunnen constateren óf (en zo ja) en op welke gebieden er onduidelijkheid bestaat bij de bekostigde instellingen over het vraagstuk publiek- privaat (in relatie tot wetgeving en handreiking)?” Het rapport bevat aanbevelingen (pagina 14).