Rapport BZK - Handreiking staatssteun voor de overheid

Een handreiking voor het kunnen naleven van de staatssteunregels door ministeries en decentrale overheden.

Een handreiking voor het kunnen naleven van de staatssteunregels door ministeries en decentrale overheden. [..] De Handreiking Staatssteun voor de overheid is bedoeld als hulpmiddel voor de beleidsmedewerker en financiële of juridische medewerker bij een ministerie of decentrale overheid (provincie, gemeente, waterschap). Immers, elk van deze organisaties is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de staatssteunregels.

Met deze Handreiking Staatssteun voor de overheid wordt kennis die beschikbaar is, gebundeld en toegankelijk gemaakt. Ook onderwijsinstellingen die private activiteiten entameren kunnen – omdat zij beschikken over overheidsbekostiging – met staatssteunregels te maken krijgen.