Specifiek onderzoek naar activiteiten ROC West-Brabant

Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar twee activiteiten van Stichting ROC West-Brabant: Aviation Training Group B.V. en ROC Corbeille B.V., vastgesteld 28 januari 2016.

Het onderzoek richt zich op de rechtmatigheid van de bestedingen (artikel 15, eerste lid van de Wet op het onderwijstoezicht), in het bijzonder de investeringen in private activiteiten. Het ROC is van beide B.V.'s 100% aandeelhouder. Onderzocht is of er sprake is van publieke dan wel private activiteiten en of de (private) activiteiten uitgevoerd en verantwoord worden in lijn met de geldende wet- en regelgeving (voor private activiteiten).