Rapport EZ - Handreiking Wet Markt en Overheid

Een praktische gids van het ministerie van EZ die handvatten biedt voor het beantwoorden van vragen over markt en overheidproblematiek.

Een praktische gids van het ministerie van EZ die handvatten biedt voor het beantwoorden van vragen over markt en overheidproblematiek. “ [..]De Wet Markt en Overheid heeft het doel deze concurrentievervalsing tegen te gaan en zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren. De Wet Markt en Overheid bevat hiervoor vier gedragsregels waaraan overheden zich moeten houden, indien zij zelf of via hun overheidsbedrijven economische activiteiten uitvoeren.

De wet geldt niet voor bijzondere onderwijsinstellingen omdat dat private rechtspersonen zijn. En de wet geldt niet voor openbare onderwijsinstellingen omdat die worden uitgezonderd.  De reden voor deze uitzondering is dat voor deze organisaties een sectorspecifiek regime geldt dat vergelijkbaar is met de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.

Maar buiten het onderwijs biedt de handreiking door zijn opzet en inhoud, de voorbeelden en verwijzingen naar de jurisprudentie en achtergrond-documenten van de wet biedt deze praktische gids echter de handvatten voor het beantwoorden van vragen over markt en overheidproblematiek. Omdat in het onderwijs vergelijkbare regels gelden is de gids ook voor het onderwijs niet zonder betekenis.