Besluit markt en overheid met toelichting

Het besluit markt en overheid bevat relevante bepalingen over de manier waarop (voor private activiteiten) de integrale kostprijs moet worden berekend.

Het besluit markt en overheid bevat relevante bepalingen over de manier waarop (voor private activiteiten) de integrale kostprijs moet worden berekend. “ [..] Het besluit verduidelijkt welke kosten op welke wijze in de integrale kostprijs moeten worden opgenomen, alsmede op welk aggregatieniveau die kosten moeten worden bepaald.