Casus Retailketen kiest voor andere onderwijsaanbieder

De inspectie kreeg het  signaal dat een hogeschool publieke middelen onrechtmatig zou gebruiken en een aanzienlijk deel van de omzet van de signaalgever had ingepikt. Het betrof onderwijs van retail-management aan medewerkers van een retailketen. De inspectie voerde een vooronderzoek uit naar aanleiding van het signaal.