Casus Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)

In deze casus gaan we in op de vraag of alle kosten die universiteiten en hogescholen maken voor HOVO integraal doorberekend moeten worden aan de cursisten.