Casus primair onderwijs: naschoolse opvang

De casus komt uit het rapport Inventarisatie en analyse historische casussen private activiteiten, van bureau Berenschot. Het illustreert enkele relevante bepalingen in het funderend onderwijs.