Casus middelbaar beroepsonderwijs: sportcomplex

De casus komt uit het rapport Inventarisatie en analyse historische casussen private activiteiten, van bureau Berenschot. Het illustreert enkele relevante bepalingen in het MBO en HO.