Welke opgaven beheersen achtstegroepers?

Op deze pagina vindt u een aantal voorbeeldopgaven. De opgaven geven een beeld van wat leerlingen met een bepaald niveau kennen en kunnen.

Op een meetlat is aangegeven hoe moeilijk de opgaven zijn. De rode streep op de meetlat staat voor het niveau van een leerling die het fundamentele niveau net beheerst, de groene streep voor een leerling die het streefniveau net beheerst.

Aan de linkerkant van de meetlat staan opgaven 1 en 2. Leerlingen die rond het streefniveau functioneren, beheersen opgave 1 net (niet); leerlingen die rond het fundamentele niveau functioneren beheersen opgave 2 net. Opgave 3 is moeilijk en ligt boven het streefniveau 1S/2F. Opgave 4 is makkelijk en ligt onder niveau 1F.

Voorbeeldopgaven LEZEN, Het onderdeel lezen bestaat uit opgaven begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken.

Voorbeeldopgaven REKENEN,  Het onderdeel rekenen bestaat uit opgaven getallen & bewerkingen, verbanden, breuken, procenten & verhoudingen en meten, tijd & geld.

Voorbeeldopgaven TAALVERZORGING, Het onderdeel taalverzorging bestaat uit opgaven werkwoordspelling, niet-werkwoordspelling, grammatica en interpunctie.