Presentatie Peil.Bewegingsonderwijs tijdens Koningsspelen in Heemskerk

Vandaag draait het bij veel basisscholen in Nederland volledig om bewegen: met de Koningsspelen genieten leerlingen van een sportieve en zonnige dag. Het is dan ook geen toeval dat de Inspectie van het Onderwijs vandaag het peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs publiceert. Vanochtend overhandigde Arnold Jonk, plaatsvervangend inspecteur-generaal van de inspectie, de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs aan Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op obs De Kariboe in Heemskerk. Geheel in stijl renden beiden mee met de sponsorloop die de school die ochtend organiseerde.

Naar aanleiding van de resultaten van het peilingsonderzoek zegt Den Besten: “Bewegen is leuk en heel belangrijk. En niet alleen tijdens de gymlessen, maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens de taal- en rekenles of buiten schooltijd”. Op obs De Kariboe heeft ze vanochtend zelf ervaren op welke manier je daar als school aan kunt bijdragen.

Obs De Kariboe is een van de scholen die als voorbeeld wordt gezien binnen de stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond. De basisschool zet in op een integrale aanpak als het gaat om bewegingsonderwijs. Schoolleider Brenda Dik vertelt met trots welke ambities de school heeft: “Op De Kariboe vinden wij bewegen belangrijk, en niet alleen tijdens de gymlessen. Wij zijn een gezonde school. Het schoolplein nodigt uit tot bewegen. Bewegen draagt bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Veel beweging tijdens een schooldag zorgt ook voor een betere concentratie en motivatie van kinderen. We willen het leren bewegen verder een extra impuls gaan geven door meer te gaan samenwerken met sportverenigingen.”

Met Peil.Bewegingsonderwijs wil de inspectie de aandacht vestigen op dit belangrijke onderdeel van het curriculum. Een aanzet voor de dialoog over de resultaten van het peilingsonderzoek geeft de inspectie met de verslaglegging van een gesprek tussen schoolleiders, leerkrachten, beleidsmakers en wetenschappers op het gebied van bewegingsonderwijs.