Trends in Kunstzinnige oriëntatie

De prestaties die behaald zijn in de huidige peiling, zijn vergeleken met de prestaties die behaald zijn in de peilingen van 1996 (Beeldende vorming) en van 1997 (Muziek). Deze vergelijking was mogelijk voor dertien (kennis)opgaven muziek en de praktische tekenopdracht ‘een ondergrondse ontdekking’.

Kennistoets slechter gemaakt

Er zijn 13 muziekopgaven uit 1997 opgenomen in de peiling. Elf opgaven zijn in 2015 slechter gemaakt. Slechts twee opgaven zijn beter gemaakt.

Kwaliteit van de tekeningen lager beoordeeld

Er is een tekenopdracht uit 1996 opgenomen in de peiling. Deze opdracht is in 2015 lager beoordeeld. Vermoedelijk komt dat doordat leerlingen in plaats van het volledige verhaal meer afzonderlijke elementen tekenen en doordat leerlingen schematischer zijn gaan tekenen.