Blog Arnold Jonk

Jezelf kunnen uitdrukken, technische vaardigheden ontwikkelen, van kunst leren genieten: dat geeft het leven kleur. Iedere dag verrijkt onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie het leven van kinderen.

jongen met docent

Vaardigheden en competenties

Beeldende kunst, drama, muziek, dans en lessen over cultureel erfgoed bieden een breed scala aan mogelijkheden om te communiceren en samen te werken. Dat is van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Je leert spelen, verbeelden en al je zintuigen gebruiken: vaardigheden en competenties die meer dan ooit nodig zijn.

dansend meisje

Peil.Onderwijs

Het peilingsonderzoek Kunstzinnige oriëntatie vraagt aandacht voor dit belangrijke onderdeel van het curriculum. Het is de eerste variabele peiling die onder de noemer Peil.Onderwijs is uitgevoerd. De kinderen en leerkrachten die deelnamen aan het peilingsonderzoek, gaven terug hoeveel plezier ze hadden in het uitvoeren van de opdrachten.

Kwaliteit

In het onderzoek is gekeken naar het onderwijsaanbod en resultaten van leerlingen. Wat ons betreft bieden de uitkomsten van het peilingsonderzoek tal van aanknopingspunten voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie.

Nieuwe toezichtkader

In het nieuwe onderzoekskader is er in het gesprek tussen de inspecteur en het schoolbestuur meer ruimte om juist ook de ambities van de school voor wat betreft een inhoudsgebied als Kunstzinnige oriëntatie te bespreken.

Ondersteuning

Er zijn verschillende vakinhoudelijke instanties, organisaties en netwerken die scholen ondersteuning kunnen bieden bij het beantwoorden van vragen om het onderwijsaanbod in Kunstzinnige oriëntatie vorm te geven. Ook de inspectie biedt zich graag aan als gesprekspartner.