Komende peilingsonderzoeken

De inspectie voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Elk jaar wordt gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep 8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast zijn jaarlijks twee variabele peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn.

In november 2019 publiceerden we de resultaten van het peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs en het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid einde speciaal (basis)onderwijs. De planning voor de publicatie van de resulaten van volgende peilingsonderzoeken ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):  

Einde 2020:

  • Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs
  • Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs

Einde 2021:

  • Burgerschap einde basisonderwijs

Einde 2022:

  • Lezen einde (speciaal) basisonderwijs
  • Digitale geletterdheid einde basisonderwijs