Komende peilingsonderzoeken

De inspectie voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Elk jaar wordt gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep 8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast zijn jaarlijks twee variabele peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn.

In maart 2019 publiceerden we de resultaten van het peilingsonderzoek Mondeling Taalvaardigheid einde basisonderwijs. Later dit jaar verschijnen ook de publicaties over de peilingsonderzoeken Mondelinge Taalvaardigheid einde speciaal (basis)onderwijs en Engels einde basisonderwijs. De planning voor de publicatie van de resulaten van volgende peilingsonderzoeken ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):  

Einde 2020:

  • Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs
  • Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs

Einde 2021:

  • Burgerschap einde basisonderwijs

Einde 2022:

  • Lezen einde (speciaal) basisonderwijs
  • Digitale geletterdheid einde basisonderwijs