Komende peilingsonderzoeken

De inspectie voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Elk jaar wordt gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep 8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast zijn jaarlijks twee variabele peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn.

Begin 2019 verwachten we de resultaten van het peilingsonderzoek Mondeling Taalvaardigheid einde basisonderwijs te publiceren. Later dat jaar verschijnen ook de publicaties over de peilingsonderzoeken Mondelinge Taalvaardigheid einde speciaal (basis)onderwijs en Engels einde basisonderwijs. De planning voor de peilingsonderzoeken die hierop volgen, ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):  

Voorjaar 2020:

  • Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Einde 2020:

  • Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs

Voorjaar 2021:

  • Burgerschap einde basisonderwijs

Voorjaar 2022:

  • Lezen einde (speciaal) basisonderwijs
  • Digitale geletterdheid einde basisonderwijs