Komende peilingsonderzoeken

De inspectie voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Elk jaar wordt gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep 8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast zijn jaarlijks twee variabele peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn.

Eind 2018/begin 2019 verwachten we de resultaten van de peiling Mondelinge taalvaardigheid einde basisonderwijs.

In het voorjaar van 2019 worden de resultaten verwacht van de peilingen:

  • Engels einde basisonderwijs
  • Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal (basis)onderwijs