Technische toelichting factsheet Peil.Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021

De resultaten beschreven in de factsheet ‘Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021’ zijn afkomstig uit het gelijknamige peilingsonderzoek naar leesvaardigheid. Deze peiling is onder regie van de Inspectie van het Onderwijs uitgevoerd door een consortium bestaande uit het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen, Cito en de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze technische toelichting beschrijft de opzet van het peilingsonderzoek en licht de specifieke uitkomsten die in de factsheet centraal staan toe.