Peil.Mondelinge taalvaardigheid s(b)o Verschillen tussen scholen en leerlingen

Lees een uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 3 van deel B 'Verschillen tussen scholen en leerlingen van Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde s(b)o en so'.