Hoofdstuk 1 Peil.Mondelinge taalvaardigheid s(b)o

Lees een uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 1 van deel B 'Het onderwijsleerproces mondelinge taalvaardigheid van Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde sbo en so'