Peil.Mondelinge taalvaardigheid s(b)o Ideeën naar aanleiding van de resultaten

Lees een uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 2 van deel A 'Ideeën naar aanleiding van de resultaten van Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde sbo en so'.