Ontwikkelingsperspectief

Scholen voor speciaal onderwijs moeten voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen. Scholen voor primair en voorgezet onderwijs moeten een opp opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als de ondersteuning onder de basisondersteuning valt dan hoeft er geen opp te worden opgesteld. Wat er onder basisondersteuning wordt verstaan is afgesproken binnen het samenwerkingsverband.