Onderzoekt de inspectie alle standaarden op iedere bezochte school? 

Nee, bij verificatieonderzoek gaat het om enkele standaarden. De keuze voor de standaarden wordt in het onderzoeksplan opgenomen.  Bij een onderzoek dat we uitvoeren vanwege risico’s onderzoeken we meer standaarden. Het aantal is afhankelijk van de risico’s die gesignaleerd zijn. We onderzoeken in elk geval genoeg standaarden om te kunnen komen tot een eindoordeel over de school/opleiding.  Bij een onderzoek dat we op verzoek van het bestuur uitvoeren naar Goed beoordelen we alle standaarden.