Bijgestelde onderzoekskaders schooljaar 2020/2021 vastgesteld

Ieder jaar actualiseren we onze onderzoekskaders om ze te laten aansluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving. Afgelopen week hebben de ministers van Onderwijs de bijgestelde onderzoekskaders voor schooljaar 2020/2021 vastgesteld. Deze kaders zijn per 1 augustus 2020 van toepassing.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Onderstaande kaders zijn bijgesteld:

  • Onderzoekskader 2017 primair onderwijs en voorschoolse educatie
  • Onderzoekskader 2017 voortgezet onderwijs
  • Onderzoekskader 2017 (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Onderzoekskader 2017 middelbaar beroepsonderwijs

Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de de kaders. Bij de kaders vindt u ook een overzicht van de wijzigingen.