Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders

Op 1 augustus 2017 zijn de huidige onderzoekskaders primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in werking getreden. Ieder jaar worden de kaders aangepast vanwege nieuwe wetgeving. Daarnaast evalueert de inspectie in 2019 en begin 2020 de kaders. Dit doen we om te bekijken welke aanpassingen nodig zijn per augustus 2021.

Het gaat bij de evaluatie om de praktijk van de kaders en niet om de uitgangspunten van het toezicht (zoals de bestuursgerichtheid en de drievoudige taak van het bewaken van de basiskwaliteit, het stimuleren van eigen ambities van scholen en besturen en het rapporteren over de staat van het onderwijs).

Eerste ronde van de evaluatie

De eerste ronde van de evaluatie is afgerond. We hebben gekeken naar gegevens die al beschikbaar waren, zoals tevredenheidsonderzoeken. In juni 2019 hebben we de bevindingen over de resultaten aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) gestuurd. De ministers hebben vervolgens het parlement geïnformeerd.

Externe evaluatie

In het schooljaar 2019/2020 voeren we de externe evaluatie uit. We brengen in kaart wat er goed gaat, beter kan of beter moet, en wat dat betekent voor het onderzoekskader. Hiervoor voeren we gesprekken met veel betrokkenen binnen en buiten het onderwijsveld, bijvoorbeeld in de vorm van klankbordgroepen. De Radboud Universiteit onderzoekt hiernaast de effecten van het toezicht. Hiervoor ontvangt u mogelijk een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst of voor een gesprek met de onderzoekers. De resultaten melden we in juni 2020 aan het ministerie van OCW.

Vervolgens werken we aan de bijstelling van de onderzoekskaders, de bestuurlijke afstemming en de implementatie, zodat het aangepaste onderzoekader op 1 augustus 2021 van kracht kan worden.