Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs (concept 26 januari 2016)

Dit betreft de voorloper van het actuele definitieve Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (d.d. 10 oktober 2016). Dit kader is gebruikt bij pilotonderzoeken op besturen en scholen in het voorjaar van 2016. Het conceptonderzoekskader 2017 hoe het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (po) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.