Toezichtkader hoger onderwijs 2014

Het toezichtkader beschrijft het toezicht op het hoger onderwijs. De Inspectie van het onderwijs bevordert de kwaliteit van het stelsel voor hoger onderwijs. Daartoe behoort ook de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel, de financiële  rechtmatigheid, doelmatigheid en continuïteit en de naleving van de wettelijke voorschriften. Verder voorziet de Inspectie in incidenteel onderzoek bij instellingen bij ernstige klachten of signalen en adviseert zij over toetredingsaanvragen.