Toezichtkader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2014

Het toezichtkader beschrijft het toezicht op de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel in het hoger onderwijs. De stelsels van Nederland en Vlaanderen zijn gezamenlijk opgebouwd maar hebben zich afzonderlijk doorontwikkeld. Doel is beide stelsels weer dichter bij elkaar te brengen.