Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de uitvoering van deze wet door samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben we een onderzoekskader ontwikkeld. Dit onderzoekskader beschrijft hoe het toezicht op de samenwerkingsverbanden is ingericht. Het onderzoekskader omvat ook het waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en de werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). 

Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden is te vinden in de onderzoekskaders van de sectoren primair onderwijs (bijlage 3), voortgezet onderwijs (bijlage 4) en (voortgezet) speciaal onderwijs (hoofdstuk 11).