Bijstelling onderzoekskaders

Naast de jaarlijkse bijstelling om aan te sluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving, werkt de inspectie aan een inhoudelijke evaluatie en bijstelling van het kader. Deze bijstelling treedt naar verwachting in augustus 2021 in werking.

Inspectie gaat bestuursgerichte toezicht verder versterken

Hoewel het te vroeg is om de effecten van het vernieuwde toezicht vast te stellen, vragen ontwikkelingen in het onderwijs en ervaringen met het toezicht tot nu toe, om aanpassing en versterking van de bestuursgerichte aanpak, met name in de uitvoering. Deze bevindingen gaan we verwerken in onze werkwijze en het nieuwe onderzoekskader 2021-2024 waarmee we in het volgende schooljaar (2021/2022) gaan werken. Lees meer over de verdere versterking van het bestuursgerichte toezicht.

Onderwijsveld steunt aanpassing van het toezicht

Uit de evaluatie blijkt dat het onderzoekskader dat de inspectie gebruikt in het toezicht de bestuurders helpt bij het sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Bestuurders ervaren gesprekken over de kwaliteit als stimulerend. Wel kunnen we als inspectie het toezicht nog beter uitvoeren. Dit blijkt uit gesprekken die we hebben gevoerd met bestuurders en schoolleiders voor de evaluatie van het onderzoekskader. Lees meer informatie op de pagina Onderwijsveld steunt aanpassing van het toezicht.

Meer over evaluatie van ons toezicht

Wilt u weten hoe we ons toezicht evalueren? Of bent u op zoek naar rapportages over ons toezicht? Ga dan naar de pagina Evaluatie van het toezicht.