Wat is het verschil tussen de categorieën B en D in de beleidsregel afwijking onderwijstijd?

We maken onderscheid tussen 4 categorieën leerlingen. Hieronder leest u het verschil tussen leerlingen uit de categorieën B en D. Alleen voor leerlingen uit categorie D kunt u maatwerk in onderwijstijd aanvragen.

Leerlingen onder de categorie B

Deze leerlingen hebben een chronische ziekte of aandoening die hun belet om het volledige onderwijsprogramma te volgen. Hierbij kan gedacht worden aan leerlingen met een progressieve ziekte die met zich meebrengt dat de leerling niet kan ingroeien in het onderwijs. Verder moet gedacht worden aan leerlingen die door hun ziekte snel vermoeid zijn en tijdens schooltijd moeten rusten of daardoor niet een hele dag op school kunnen volhouden.

Leerlingen uit categorie B zijn op grond van de Leerplichtwet geoorloofd afwezig vanwege ziekte. Zij hebben daarom geen maatwerk in onderwijstijd nodig. Wanneer de leerling door de ziekte veel afwezig is, is de kans groot dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dan moet voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld.  

Leerlingen onder de categorie D

De groep leerlingen die onder categorie D valt, is geen scherp afgebakende groep. Het gaat bijvoorbeeld over leerlingen die het door psychische problemen - zoals een fobie, eetstoornis of autisme - moeilijk vinden om naar school te komen. Het uitgangspunt is hier vooral de ondersteuningsvraag van de leerling, niet de specifieke beperking of stoornis. Om de extra ondersteuning te kunnen bieden dient de school een aanvraag in bij de inspectie. Met het maatwerk in onderwijstijd kan de school een aangepast programma opzetten. Het doel daarvan is dat de leerling het ontwikkelingsperspectief kan behalen. Daarnaast moet er een plan zijn om ervoor te zorgen dat de leerling weer toegroeit naar volledig onderwijs.

Stroomschema

In het Stroomschema afwijking jaarlijks minimum urenaantal kunt u nagaan onder welke categorie de leerling valt en of u maatwerk in onderwijstijd moet aanvragen.