Kan een school maatwerk in onderwijstijd aanvragen voor leerlingen die volgend jaar ander onderwijs gaan volgen?

Soms vragen scholen ons of zij maatwerk kunnen aanvragen voor leerlingen die volgend jaar ander onderwijs gaan volgen omdat zij bijvoorbeeld niet meer gemotiveerd zijn. Deze aanvragen wijzen we af, omdat er geen ingroeiplan is dat zich richt op volledige terugkeer op de eigen school. Deze leerlingen moeten het volledige onderwijsprogramma op school blijven volgen totdat zij zijn ingeschreven op de andere school.

Het ligt anders wanneer voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd maar die nog niet is afgegeven. Hetzelfde geldt voor leerlingen die op een wachtlijst voor het v(so) zijn geplaatst. Voor hen kan er wel maatwerk in onderwijstijd worden aangevraagd.