Is maatwerk in onderwijstijd ook bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen?

Problematiek rond hoogbegaafdheid is op zichzelf geen grond om af te wijken van de onderwijstijd. De school moet tijdens de reguliere onderwijstijd extra ondersteuning aan leerlingen met hoogbegaafdheid bieden. Wel kunnen hoogbegaafde leerlingen, net als andere leerlingen, maatwerk nodig hebben om lichamelijke of psychische redenen. In dat geval moet er een ingroeiplan zijn dat gericht is op volledige terugkeer naar de eigen school.

Uitbesteden aan particuliere instelling niet mogelijk

Soms vragen scholen ons of zij hoogbegaafde leerlingen kunnen uitbesteden aan een particuliere instelling. Dat is niet mogelijk. Scholen voor regulier onderwijs mogen geen leerlingen uitbesteden aan instellingen die geen school zijn zoals bedoeld in de betreffende sectorwet. Een leerling kan wel een hulpverleningstraject bij zo’n instelling volgen, maar deze instelling mag niet het onderwijs voor de leerling verzorgen. De eigen school kan het onderwijs verzorgen gedurende de tijd dat deze leerling het hulpverleningstraject volgt.

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Voor hoogbegaafde leerlingen gelden de regels voor passend onderwijs. De school waar de leerling is ingeschreven neemt contact op met het samenwerkingsverband wanneer het niet lukt om de begeleiding te bieden die de leerling nodig heeft. Samen zoeken zij naar een andere school die dat wel kan.