Stroomschema afwijking jaarlijks minimum urenaantal

In dit stroomschema vindt u antwoord op de vraag of u instemming bij de inspectie aan dient te vragen voor maatwerk in onderwijstijd. De aanvraag kan vervolgens door de school worden ingediend via het Internet Schooldossier.

Meer informatie over het Internet Schooldossier.