Stroomschema afwijking jaarlijks minimum urenaantal

In dit stroomschema vindt u antwoord op de vraag of u instemming bij de inspectie aan dient te vragen voor maatwerk in onderwijstijd.