Welke vakken tellen nu precies mee voor de indicator Examencijfers?

Voor deze indicator tellen alle vakken mee waarvoor de leerlingen een centraal examen hebben afgelegd. Daarnaast tellen alleen de vakken mee van leerlingen die zijn geslaagd of gezakt. Vakken die niet bij de uitslagbepaling zijn betrokken tellen niet mee. Ook vakken die in een eerder jaar zijn geëxamineerd tellen niet mee.