Wat is het verschil tussen de informatie op Scholen op de Kaart en de indicatoren van dit model?

Op Scholen op de Kaart staan (deels) andere indicatoren dan in het Onderwijsresultatenmodel. De inspectie neemt wel kennis van de informatie op Scholen op de Kaart. Bovenal: Scholen op de Kaart geldt als verantwoordingsinstrument voor scholen. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs.